Vize města Odolena Voda

Co je Vize města a jak probíhala práce?

Co je vize rozvoje?


Vážení občané města Odolena Voda, těší nás, že se s vámi můžeme setkávat nad zpracováním vize Vašeho města.
Vize rozvoje, kterou pro Vás zpracováváme, je strategickým dokumentem, jehož cílem je komplexní náhled na město, její potenciály i bariéry a vytvoření vize - dlouhodobých témat, které pomohou zkvalitnit život v obci a posílí její jedinečnost. Jako prostředek k tomu budou sloužit analytické mapy a texty, výsledkem pak bude soubor jednoduchých architektonických studií, které budou ukazovat konkrétní záměry. Tyto záměry budou vizualizovány tak, aby mohly sloužit jako projektové záměry i diskuzní témata.

Postup práce


(0)
předstudie

Vedení města nás oslovuje, stejně jako další architektonické týmy, abychom vypracovali studii vize Odolena Voda. Každý oslovený tým odevzdává svoji představu, jak by mohla vize rozvoje vypadat. Město si poté vybírá nejlepší návrh. Tedy náš tým, který dále rozpracovává stanovené idee.

(1)
anketa

Seznamujeme se s vašimi názory, zkušenostmi a s životem v místě formou ankety. Důležité jsou pro nás podnětné nápady napsané v anketě. Zároveň načítáme již hotové projekty v obci a studujeme historické prameny.

(2)
terénní průzkum, rozhovory a analytická část

Po teoretickém poznávání města se vydáváme k vám. Procházíme město, na místě ho mapujeme a analyzujeme. Ověřujeme odpovědi z ankety. Nastudované podklady a výsledky mapování zpracováváme do podoby analytické mapy a doprovodného textu.

(3)
podklad pro územní plán

Dále konkretizujeme návrhy řešení a směřování možného vývoje města. V průběhu práce se setkáváme s komisemi města a dalšími lidmi aktivními ve veřejném životě nebo jinak ovlivňující život ve městě. Podnětné informace zapracováváme do návrhu. Vybíráme důležitá místa k řešení. Pracujeme na regulacích pro jednotlivé lokality města.

(4)
zpracování vize - jednotlivá řešená místa a témata

Z celkových řešení určujeme konkrétní důležitá místa, která zpracováváme do podoby architektonických studií. Jedná se o nápady sloužící jak vedení města, tak občanům pro představení si, jak by mohla Odolena Voda vypadat v budoucnu. Jednotlivé nápady se mají dále vedením města společně s obyvateli rozpracovávat a pozměňovat k lepšímu dle konkrétních požadavků.

(5)
prezentace vize

Odevzdáním vize naše práce nekončí! Výsledky prezentujeme nejen vedení města, ale i Vám, občanům. Děláme vše pro to, aby naše zjištění nezapadly, naopak, započaly společnou práci na budoucím rozvoji města.

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: